Anpart

Det er muligt at købe anparter i Voerså Butikshus ApS og dermed blive medejer af din egen lokale købmandsbutik.

Anparter koster 2.500kr. pr. stk – og anpartskapitalen består af 1.000 anparter, svarende til 2.500.000kr i alt.

Anparter kan købes ved at trykke her – eller telefonisk kontakt til Jørgen Engbjerg alf: 40794079

Alle anpartshavere er medejere af Voerså Butikshus ApS, og registreres i en digital ejerbog.
Som anpartshaver har du altid ret til at se den komplette liste over medejere – Derudover er der den offentlige ejerbog for Voerså Butikshus ApS

Nordjyske Bank støtter Voerså Butikshus

Nordjyske Bank i Sæby er din lokale bank, og de støtter op om projektet. Derfor har de lavet et helt specielt tilbud på finansiering af anparter, som du kan læse mere om på deres hjemmeside

www.nordjyskebank.dk/voersaa.

På hjemmesiden finder du et beregningseksempel på finansieringen og kontaktoplysninger på privatrådgiver Trine Nymark Høyer, som kan fortælle dig mere om tilbuddet.

Spørgsmål og svar om anparter

1. Vil jeg som anpartshaver hæfte for driften af købmandsbutikken? Nej! Anparterne vil udelukkende blive brugt til at bygge/etablere et nyt butikshus. Du hæfter ikke økonomisk for mere end det beløb dine anparter koster. Driften af selve købmandsbutikken står alene købmanden for og er således ikke et anliggende for anpartshaverne. Anparterne er således alene relateret til selve bygningen og ikke driften af butikken. 

2. Hvad sker der med min indbetaling, hvis projektet ikke bliver til noget? Projektet bliver til noget, der kommer en købmandsbutik! – Byggeriet starter i September 2021

3. Kan jeg bruge min pensionsopsparing til køb af anparter?Ja, det kan du under visse forudsætninger; men den problemstilling anbefaler vi, at du kontakter dit pengeinstitut for at få rede på.  

4. Hvorfor får jeg ikke et fysisk anpartsbevis? I dag er fysiske anpartsbeviser (og aktier for den sags skyld) afløst af en digital ejerbog. Dette vil også fremgå af “Voerså Butikshus ApS”s vedtægter.

Ejerbogen er det juridiske “dokument”, som hele tiden beviser ejerskabet. Og det bliver også heri evt. senere ejerskifter bliver registreret. Selskabet vil bl.a. på netbank løbende få fortegnelse over alle køb og antal.

5. Skal jeg angive særlige information når jeg indbetaler via banken? Når du køber en eller flere anparter skal du samtidigt registrere dig/jer i den elektroniske ejerbog. “Voerså Butikshus ApS” får herefter besked fra banken når din indbetaling er indgået.

Vi får besked om hvem der er “indbetaler”, men ikke automatisk oplysninger om man indbetaler for andre eller flere. Derfor er det vigtigt for en korrekt registrering, at du som indbetaler giver os besked hvis du indbetaler for flere anpartshaver eller på vegne af en anden anpartshaver. Dette gør du i feltet “Bemærkninger” i forbindelse med oprettelsen af din overførsel.