Bestyrelse

Arbejdsgruppen for projektet består af en en håndfuld frivillige kræfter, som lægger et stort arbejde og et stort engangment i projektet. Dette kan kun vedholdes, fordi at den lokale opbakning til projektet er så stor, og at andre frivillige tilbyder deres hjælp i projektet – en stor tak til jer alle, enhver hjælp er en stor hjælp.

Idéen til projektet udsprang af et større borgermøde for beboere i hele Østkystens Guld, hvor mere end 70% af besvarelserne i en undersøgelse pegede på at der var behov for en indkøbsmulighed. En senere undersøgelse blandt borger i Voerså og omegn tilkendegav Hele 99% at man gerne ville have en indkøbsmulighed i Voerså.

Voerså Butiks ApS blev stiftet i februar 2020 umiddelbart efter at borgemøde nummer 2 i projektet blev afholdt, og hvor der var indsamlet mere end 2,2 millioner kroner til projektet på kun 2 måneder – dermed er det en realitet. Der kommer en ny lokal indkøbsmulighed!

Arbejdsgruppen består af:

Jørgen Engbjerg
Bent Ahlgreen
Bjarke Laubæk
Mette Hardam
Per H. Larsen
Jarl Rygaard
Joan Porsmose

Bestyrelsen for Voerså Butikshus ApS tegnes i projektperioden af Jørgen Engbjerg, Bent Ahlgreen og Bjarke Laubæk – bestyrelsens endelige sammensætning sker ved den kommende generalforsamling (borgermøde 3.), hvor også anpartskapitalen udvides.

Alle anpartshavere er medejere af Voerså Butikshus ApS.
Det er et lovkrav at ejerbogen er offentligt tilgængelig – du kan se alle anpartshavere i den offentlige ejerbog for Voerså Butikshus ApS