Bestyrelse

Arbejdsgruppen for projektet bestod af en en håndfuld frivillige kræfter, som lagde et stort arbejde og et stort engangment i projektet. Dette kunne udelukkende vedholdes, fordi at den lokale opbakning til projektet var så stor fra frivillige og håndværkere – en stor tak til alle jer, som bidrog med enhver hjælp.

Idéen til projektet udsprang af et større borgermøde for beboere i hele Østkystens Guld, hvor mere end 70% af besvarelserne i en undersøgelse pegede på at der var behov for en indkøbsmulighed. En senere undersøgelse blandt borger i Voerså og omegn tilkendegav Hele 99% at man gerne ville have en indkøbsmulighed i Voerså.

Voerså Butiks ApS blev stiftet i februar 2020 umiddelbart efter at borgemøde nummer 2 blev afholdt d. 03.02.20, og hvor der var indsamlet mere end 2,2 millioner kroner til projektet på kun 2 måneder – dermed er det en realitet. Der kommer en ny lokal indkøbsmulighed!

Arbejdsgruppen i projektet efter 03.02.20 var:

Jørgen Engbjerg
Bent Ahlgreen
Bjarke Laubæk
Per H. Larsen

Bestyrelsen for Voerså Butikshus ApS tegnes af

Jørgen Engbjerg
Bent Ahlgreen
Bjarke Laubæk
Jesper Zimmer
Per Larsen
Karsten Hemmingsen
Flemming Nielsen
Gitte Sørensen

Alle anpartshavere er medejere af Voerså Butikshus ApS.
Det er et lovkrav at ejerbogen er offentligt tilgængelig – du kan se alle anpartshavere i den offentlige ejerbog for Voerså Butikshus ApS. Anpartshavere kan til enhver tid anmode om at se den komplette liste over anpartshavere i Voerså Butikshus. En anmodening om dette skal ske skriftligt.