Byggeriet

Byggeriet tager udgangspunkt i det omkringliggende miljø, som bl.a. består af en stor gulmuret skole, med mørke vinduespartier og mørkt træværk. Det omkringliggende grønne miljø og træer bevares i det omfang det er muligt. Der etableres gode parkeringsforhold, såvel som ladestation til el-biler og tankanlæg. Butikken bliver kvadratisk for at optimere butikkens salgsareal og fremtidig brug.

I omgivelserne omkring bygningen bevares de høje træer, der etableres et grønt område med borde og bænke samt legeplads. Der bygges en grøn støj/jordvold til at dæmpe den begrænsede støj fra butikkens køleanlæg. Disse er placeret mod vest, dvs. væk fra Østkystvejen og nærmeste beboelse på denne side.

Kørselsforhold
Der bliver ind- og udkørsel for handlende fra Østkystvejen, således at trafikken på Ny Skovgårdsvej bliver begrænset – og der laves en gangsti fra skolen og skolens nordlige parkeringsplads over til butikken.

Varelevering – og levering af brændstof sker via indkørsel på Østkystvejen – og udkørsel bagom bygningen og ud på Ny Skovgårdsvej. På den måde undgås bakkende lastbiler, som får et godt og frit udsyn, når det kører fra butikken. De fleste leveringer vil dog ske i et tidsrum, hvor der ikke er meget trafik eller aktivitet i området.

Ny Skovgårdsvej vil blive udvidet langs butiksgrunden, for at skabe god plads på vejen. Dette vil også forbedre kørselsforhold op til skole og borgerhus. Der er opsat særlige skilte, som gør opmærksom på at man kører i et område med børn/skole.

Plantegning
Butikkens plantegning tager udgangpunkt i en butik, som allerede er bygget i Troldhede. Butikken i Troldhede er designet af Dagrofa. Den kommende butik i Voerså er tilrettet med de ønsker og de forbedringsforslag, som er kommet fra købmanden i Troldhede, samt de inspirationsture, som arbejdsgruppen har taget til forskellige butikker, således at den kommende butik har de mest optimale drift og personaleforhold.

F.eks. er der en gennemgang til kontor, flaskeautomat og personaletoilet og kantine, placeret tæt på butikkens kasselinje, således at personalet hurtigt og nemt kan komme til og fra kasselinjen. Der bliver god plads til vareindlevering og generelt god lagerplads, så der bliver plads til mange gode tilbud.

Butikken kommer til at have et flot salgsareal på knap 500m2, som vil give et godt og bredt sortiment, herunder med lokale råvarer.

Servicefunktioner
Butikken er tiltænkt som mere end en indkøbsmulighed – det skal være et fælles samlingssted, hvor det vil være muligt at mødes til kaffe/kage med sine naboer for hele området.
Derfor etableres der ved indgangen et mindre café miljø, hvor der opstilles infoskærme, hvor man kan følge med i alle de aktiviteter, som sker i lokalområdet. Der vil også være opslagstavler, som kan benyttes til diverse ophæng.

Udenfor vil der blive opstillet borde og bænke samt et legeområde, så man kan nyde en is i solen – og der vil være gode toiletforhold for alle.

Butikken vil derudover tilbyde lettere forplejning og færdigretter, som man kender det fra andre butikker. Der vil være mulighed for køb af kage og brød fra et lokalt bageri.

Der vil komme pakkeshop, så du kan indlevere eller afhente din pakke – på samme måde som du vil kunne afhente din medicin i butikken. Der vil også blive oprettet et særområde med lokale varer – så du kan købe varer fra gårdbutikker og andre butikker i nærområdet, f.eks. blomster, grøntsager, honning, kød mm.

Sol & Strand får et mindre kontor i bygningen, som dermed bedre at kunne servicere gæster og sommerhusejere i hele området. læs mere om partnerskabet med Sol & Strand på https://www.butikshus.dk/sol-strand-ferie-med-det-gode-hjerte/

Fra Øst – Facade og indkørsel via Østkystvejen
Fra Syd – ud mod Ny Skovgårdsvej
Fra Vest – Bagside og varelevering
Fra Nord – op mod skov