Voerså Solcelleanlæg

I forbindelse med byggeriet, har der hele tiden været forsøgt at indtænke bæredygtighed, hvor det var muligt – og hvor der var økonomi til det. Derfor vil man bl.a. på butikkens parkeringsplads finde parkeringsbåse, som er beplantet med græs, frem for en fuldbelagt p-plads bestående af betonsten. Det har fra starten af projektet været et stort ønske om at kunne etablere solceller på taget. Desværre var økonomien ikke til det i første omgang, men bygningen blev klargjort til det, dvs. at spærene blev placeret, så der senere kunne monteres solceller på taget – og der blev lavet plads i teknikrummet til et solcelleanlæg. Arbejdsgruppen arbejdede videre på projektet, som via fonde og i samarbejde med Voerså borgerforening og Voerså Byudvikling etablerede Voerså Solcelleanlæg ApS. Den 1. marts 2023 – ca. 8 måneder efter butiksåbningen blev anlægget tændt, og der blev produceret grøn energi til butikken.

Anlægget dækker hele den sydlige del af tagfladen og kan i solskinstimerne producere mere el end købmanden kan forbruge. Når anlægget er så stort vil der selv i yderområderne af året, dvs. forår og efterår med mindre solskinstimer, bliver produceret en væsentligt mængde el til butikken.

Det økonomiske overskud fra Voerså Solcelleanlæg vil blive fordelt mellem Voerså borgerforening, Voerså Byudvikling og Voerså Butikshus, og vil dermed ikke kun kommer købmanden til gode, men også foreningslivet i området.